A trianoni békediktátumról

Néhány nyilatkozat:

Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírt – késsel atorkán – egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nemtiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás" – Théophile Delcassé, volt francia külügyminiszter.

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke... ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak" – Vlagyimir Iljics Lenin, a Szovjetunió vezetője (a Szovjetunió mellett az USA sem írta alá a diktátumot, Lengyelország pedig nem ratifikálta. Mi nem tehettünk mást késsel a torkunkon!!!!).

          Már készen volt a szövege a harmadára csonkolt országról, a hadisarcról, a környező - lelkiismertük háborgása miatt a magyarokra - acsarkodó országokról, a  szétdarabolt nemzeti vagyon miatt is életképtelen országról. Ekkor a győztesek – kirakat-intézkedésként – meghallgatták Apponyi Albertet, aki három világnyelven is elmondta szívszorító, legendás védőbeszédét az ezeréves határért. Ebből egy részlet: "Érzem a felelősség roppant súlyát, amely rám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetően az első szót ejtem. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek úgy, amint Önök szívesek voltak nekünk átnyújtani, lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azonban a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene a béke elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék"

1920. június 4. A versailles-i kastélykert Nagy-Trianon palotájában aláírt békediktátum kimondta Magyarország függetlenségét, de területét felosztotta.

A trianoni békediktátumban szerepel:

75. cikk: „Magyarország már most kijelenti, hogy elismeri és elfogadja Ausztria, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Románia, a Szerb–Horvát–Szlovén Állam és Cseh-Szlovák Állam határait úgy, amint ezeket a határokat a Szövetséges és Társult Főhatalmak megállapítják.”

28. cikk.: „A jelen Szerződésben leírt határoknak megállapított részei a jelen Szerződéshez mellékelt 1:1 000 000 léptékű térképen meg vannak jelölve. Abban az esetben, ha a szöveg és a térkép közt eltérés mutatkozik, a szöveg lesz az irányadó.”

29. cikk.: „A megjelölt határokat a helyszínén határrendező bizottságok fogják kitűzni, amely bizottságok összeállítását a jelen Szerződés vagy a Szövetséges és Társult Főhatalmak és az érdekelt Állam vagy Államok között kötendő szerződés határozza meg.”

34. cikk.: A határköveket egymástól láttávolságnyira kell elhelyezni, számokkal ellátni s felállítási helyöket és számukat kartográfiai okmányban megörökíteni.”

35. cikk.: „ A határrendezésre vonatkozó végleges jegyzőkönyveket, a mellékelt térképeket és okmányokat három eredeti példányban kell kiállítani, amelyek közül kettőt át kell adni a határállamok Kormányainak, a harmadikat pedig a Francia Köztársaság Kormányának, amely ebből hiteles másolatokat fog eljuttatni a jelen Szerződés aláíró Hatalmakhoz.”

 

            Ha ma körülnézünk, jóformán csak az akkor Magyarországra vonatkozó határok maradtak. Északon Csehszlovákia helyett Szlovákia, északkeleten ugyancsak Csehszlovákia helyett Ukrajna került fel a térképre. Románia ugyan visszaszerezte Észak-Erdélyt, de keleti területeiből Ukrajna és Bulgária kapott részeket, és megalakult a független Moldávia. Délen Jugoszlávia helyett Szerbiát, Horvátországot és Szlovéniát találjuk. Magyarország testéből Triesztet és környékét Olaszország szerezte meg Trianon után, ma ez is Horvátország része. Igazából csak a bennünket az I. világháborúba rángató, majd velünk együtt vereséget szenvedett Ausztriának maradt meg a tőlünk hozzácsatolt Őrvidék (Burgenlandnak nevezik). Ez a sors legérdekesebb, legfurcsább, legtisztességtelenebb fintora. Bár ők sem tudták megőrizni háborítatlanul maguknak, hiszen ezen a határszakaszon a Német Birodalom volt egy darabig a szomszédunk.

Magyar specialitás, hogy a bajból is tud humort csinálni, pl: