Mai Kárpátalja
Az ezeréves határ járásai

Felhasznált irodalom:
A Munkácsi várhoz tartozó falvak hely- és személynevi 1570-ben.
Kárpátaljai helységnév-magyarázatok a Volóci járás

Sebestyén Zsolt MáraMaros Megye helységneveinek etimológiai szótára
Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc - A szabadságharc kezdete
II. Rákóczi Ferenc és Kárpátalja
Ukrán templomok
Fatemplomok Ukrajnában
Várak és templomok Ukrajna

Sebők László: Határon túli magyar helységnévszótár
Európa földrajzi középpontja
Európa közepe Európa közepei között
Műemlékek és emlékhelyek a Beregszászon (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Beregszászi járásban (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Munkácson (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Munkácsi járásban (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Perecsényi járásban (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Szolyvai járásban (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Nagybereznai járásban (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Volóci Járásban (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek az Ökörmezői járásban (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Huszton (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Huszti járásban (ukránul)
Műemlékek és emlékhelyek a Técsői Járásban (ukránul)
Műemlékek a és emléhelyek Rahói járásban (ukránul)
Fatemplomok a kárpátokban
A zsidók deportálása Kárpátaljáról - 1941
Kárpát utazó
Molnár József, Molnár D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében
Veress Zoltán: Az I. világháború magyar harcterei
Legendák Kárpátalján: