Szlovének demonstráltak,
hogy a Vendvidék Magyarország része maradjon

1919. október 20.

  A Magyar Királyság délnyugati csücske, a Muravidék is áldozatául esett az 1920. június 4-ei trianoni békediktátum könyörtelenségének Az ezer éves határunk itt sem számított, hanem ezt a részt a szerbek által szorgalmazott délszláv államhoz csatolták. Ausztria régi határai megmaradtak, mert az osztrák területen a győztesek megengedték a népszavazást, és a lakosok Ausztriát választották.
 Becsülendő, hogy a szlovénok egy része 1919. október 20-án demonstrációt tartott, és kinyilvánította, hogy nem a szerbekhez, hanem Magyarországhoz kíván tartozni. 
  Sajnos ezt Párizsban nem vették figyelembe, de még a népszavazást sem fogadták el.
  
Jugoszlávia 1941. évi felbomlása után a szlovén területek északi részét a náci Németország, a délit a fasiszta Olaszország szállta meg. A Muravidékre – a Történelmi-Magyarország területére – a magyar katonák vonultak be, és helyreállították az évezredes rendet.  A helyi lakosság (a magyar és szlovén egyaránt) örömmel vette tudomásul, hogy nem német vagy olasz megszállás alá került.

   Az 1946. évi párizsi békediktátum újra vissza-kényszerítette ezt a területet Jugoszlávia kebelébe, hogy az újabb lehetőséget megragadva, a délszláv háború után ne jugoszláv állampolgárnak tekintsék magukat.