Nagy-Románia kialakulása

     Romániának a Monarchiával még 1893-ra visszanyúló szerződése értelmében Oroszország ellen 1914-ben hadba kellett volna lépnie, de augusztus 3-án – olasz példát követve – semlegességi nyilatkozatot tett. 1916. augusztus 17-én a bukaresti titkos egyezménnyel csatlakozott az antanthoz, majd 10 nappal később hadat üzent a Monarchiának. Három hadosztállyal betört Erdélybe. Mivel a magyar hadosztályok az orosz és az olasz fronton harcoltak, a Balkánon tartózkodó a németeknek kellett jelentős erőket segítségül küldeni. Mackensen seregei a románokat visszaverték, az esztendő végére elfoglalták Románia nagy részét, magát a fővárost, Bukarestet is. A központi hatalmak 1918. március 5-én kötöttek előzetes békét Romániával, majd „végleges” békét május 7-én Bukarestben írták alá. (Az antanttal kötött áruló megállapodás értelmében nem írhatott volna alá békét a központi hatalmakkal, de ezt a Párizs környéki békéknél az antant vezetői elfelejtették!)

      Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918. november 3-án írta alá a fegyverszünetet, Románia november 26-án visszalépett a háborúba (!!!!), és megindult a magyar határok felé, hogy elfoglalja Erdélyt. – FEGYVERSZÜNET VOLT, AMIT NEM TARTOTT BE!

 

           

Nagy-Románia határai a trianoni diktátummal véglegesültek.

Trianon tartalmából:

75. cikk: „Magyarország már most kijelenti, hogy elismeri és elfogadja Ausztria, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Románia, a Szerb–Horvát–Szlovén Állam és Cseh-Szlovák Állam határait úgy, amint ezeket a határokat a Szövetséges és Társult Főhatalmak megállapítják.”

45. cikk.: ”Magyarország a maga részéről lemond Románia javára a volt Osztrák–Magyar Monarchiának mindazokra a területeire vonatkozó összes jogairól és igényéről, amely területek Magyarországnak a II. rész (Magyarország határai) 27. cikkében megállapított határain kívül esnek és amelyeket a jelen Szerződés, vagy a jelen ügyek rendezését célzó bármely más szerződés Romániához tartozóknak ismer el.”

27/3. cikk.” Magyarország határai a következőképpen állapíttatnak meg Romániával” (lásd csatolt térképet)

 Az 1914-ben 139 100 km² területű, 7 625 400 lakosú volt a Román Királyság. (Ez is úgy alakult ki, hogy 1913-ban hátba támadta a szorult helyzetű Bulgáriát, és elcsatolta tőle Dél-Dobrudzsát!!!!!! Ezt majd a Szovjetunió adata vissza Bulgáriának 1946-ban!)

 

Ehhez szerzett 156 800 km² területet 8 364 900 lakossal:

Szovjet-Oroszországtól Besszarábiát (44,4 ezer km², 2344,8 ezer fő),

Ausztriától Bukovinát (10,4 ezer km², 811,7 ezer),

Magyarországtól Erdélyt Máramarossal és a Körös-vidékkel (83,9 ezer km², 4298,0 ezer), továbbá Kelet-Bánátot (18,0 ezer km², 910,4 ezer). Ebben az időszakban mintegy 200 000 magyar menekül vagy távozott el Erdélyből.

Tehát az I. világháború után Románia területe 295 900 km² lett, 16 250 700 lakossal

Ma Románia területe: 237 500 km²